Windstrelen Alckmaere in Kaeskoppenstad

Leden en vrienden van Huismuziek Alkmaar hebben artistiek acte de présence gegeven in D’oude Stad uit 1573.

Op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni 2019 was het oude, historische centrum van de mooie stad Alkmaar teruggekeerd naar de tijd van 1573. Kaeskoppenstad 2019 was dit jaar weer in zomerse sferen een grootse publiekstrekker met veel belangstelling door jong en oud.

Je zag zoal: de houten kraen op het Waagplein, de Cornelis Drebbel onderzeeër, gegoede burgerij, de schout en de schepenen, soldaten, watergeuzen, straatveegsters, tonnenrollers, nonnen, broeders, waswieven, stadsvroedvrouw, hoeren, wezen, de optocht van de ganzenfanfare, zuiplappen, pestlijders, heksen, pillendraaiers, oplichters, de chirurgijn, bedelaars, melaatsen, de lijkstoet, de vuurspuwer en natuurlijk ook Windstrelen Alckmaere uit 1573.

 

Op zondag 2 juni was de meermalen uitgevoerde act van de lijkstoet en Windstrelen Alckmaere weer een fraaie publiekstrekker. Ook de bekende krijgshaftige en aanvurende strijdliederen ‘Merck toch hoe Sterck’ en ‘Slaat op den Trommele’ werden met de stoere watergeuzen met luid tromgeroffel voor een enthousiast publiek fraai uitgevoerd .

Er werd door de historisch mooi geklede minstrelen van Windstrelen Alckmaere in vrolijke sferen gemusiceerd, gezongen, gedeclameerd, geacteerd en gedanst met ´vermaeck voor de Jonghs en D’oude Mensch’. Windstrelen Alckmaere was hoorbaar muzikaal en verbaal tijdens Kaeskoppenstad aanwezig. De fooienpot stond garant voor een aangename nazit.

Foto’s: Ineke, Ank, José, Lian, Froukje en Ab