Bestuur

1e Secretaris

Tamara Peelen, e-mail

2e Secretaris

Puck van Meurs, e-mail

 

Algemeen bestuurslid

 Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn niet meer dan 2 x herkiesbaar.

Einde van de zittingsperiode:
José de Goede: 2025 
Tamara Peelen: 2024
Puck van Meurs: 2024
Bert Kersting: 2023  (bij herverkiezing 2029)
Algemeen bestuurslid