Contributie

De contributie voor het seizoen 2022/2023 bedraagt
€ 150,- en € 75,00 – voor jeugdleden tot 25 jaar en voor een eventuele tweede groep. Met een tweede groep wordt één van de vaste groepen bedoeld. Projecten vallen hier niet onder. Alle leden ontvangen jaarlijks een nota van Huismuziek Alkmaar waarna de contributie kan worden overgemaakt. Om kosten voor de vereniging te besparen wordt deze contributienota per e-mail verzonden. Je wordt verzocht om het verschuldigde bedrag voor 1 oktober te voldoen op IBAN-rekeningnummer NL10RABO0170033406 onder vermelding van je naam en speelgroep.

Donateursbijdrage
Voor het seizoen 2022/2023 is deze vastgesteld op € 15,-, te voldoen op IBAN rekeningummer NL10RABO0170033406 onder vermelding van 'donatie'. Onze contributieregels vind je hier. Onze statuten en huishoudelijk reglement kun je opvragen bij het secretariaat.